Herunder får du overblik over:

  • Datoer og tid
  • Sted og overnatning
  • Parkering og transport
  • Krav til deltagelse
  • Pris og betaling

 

 

 

uddannelsen er sat i bero på ubestemt tid pga. covid-19.

Har du interesse i uddannelsen, må du meget gerne sende mig en mail på mail@lykkerix.dk, så sørger jeg for, at du hører fra mig, hvis den igen udbydes.

 

 

Sted

Det er endnu ikke besluttet, hvor næste uddannelse afholdes.

 

deltagelse

For at kunne blive certificeret Gruppe Facilitator, skal du have deltaget på 12 ud af de 14 undervisningsdage.

Hvis du misser mere end to dage, må du komme tilbage og tage dagene senere.

Du kan godt gå til certificering uden at have været med de 12 dage, men ikke få certificeringsbevis før du har opfyldt kravet om 12 dages deltagelse og gået til certificering.

Ved sygdom er du velkommen til at komme tilbage og tage det modul, du gik glip af, når det afholdes igen.

Pris

Uddannelsen koster kr. 39.000,- ex moms.

MULIGHED FOR RATER

Du kan betale i 4 rater á kr. 9.750,- eller 7 rater á 5.575,- ex. moms.

Ja-tak, tilmeld mig GruppeFacilitator Uddannelsen

BRUTTOLØNSORDNING

Som lønmodtager kan du sandsynligvis gøre brug af bruttolønsordningen, som betyder, at du betaler uddannelsen via din løn over en periode, som du aftaler med din arbejdsgiver. Det betyder, at du kan få uddannelsen skattefrit gennem dit arbejde. Uddannelsen skal være relevant for dit arbejde og der gælder visse krav.

Du kan læse mere om bruttolønsordning her.

BETALINGSBETINGELSER

Ved afmelding mindre end 1 måned til uddannelsesstart kræves 50% af den fulde pris.

Ved mindre end 14 dage til uddannelsesstart gives ingen refusion.

Det samme gælder, hvis du undervejs vælger at stoppe på uddannelsen.