leje af lokale og 2 timers facilitering

Leje af GruppeFacilitator-rum hel dag (9-16.30) med indledende og afsluttende facilitering ved Lykke Rix.

– på denne måde kommer I ud af de vante rammer uden at skulle stå for det hele selv. I prøve noget nyt indledningsvis og afslutningsvis og kan selv udfylde resten af dagen. På denne måde ser I også metode og facilitator an.

Pris kr. 20.000,- ex moms incl. leje af lokale, fuld forplejning og facilitator i 2 timer (9-10 og 15.30-16.30).

1,5 dags fuld facilitering

1 fuld dags facilitering af proces, som inden er aftalt og afstemt. 1/2 dags opfølgning en måned senere til at tjekke ind med aftaler, fremdrift og eventuelle udfordringer.

– denne pakke er til afdelingen eller lederteamet, som har en specifik udfordring eller opgave, de kunne ønske sig nye perspektiver på. Et dagsforløb med fokus på at pleje og løfte gruppen ved at arbejde med den menneskelige faktor.

Pris kr. 55.000,- ex moms incl. leje af lokale, fuld forplejning og facilitator i 11,5 timer (dag 1: 9-16.30 og dag 2: 9-13 / 12-16).

3 dages fuld facilitering

3 enkelstående dages fuld facilitering over 3-4 måneder, hvor der arbejdes med den personlige udvikling af den enkelte og udarbejdes et manifest for afdelingen eller ledergruppen afslutningsvis.

– denne pakke er til afdelingen eller lederteamet, som har en udfordring, der har været længere tid under opsejling (metaltræthed, misforståelser i kommunikationen, stor forskellighed i gruppen, modstand mod forandring). Det er et forløb med fokus på at få luftet ud i frustrationer, tage de svære samtaler, se nye sider af sig selv og sine kollegaer under overskrifterne “hent ansvaret hjem” og/eller “tillid”.

Pris kr. 90.000,- ex moms incl. leje af lokale, fuld forplejning og facilitator i 22,5 timer (3 dage fra 9-16.30).

Pakkerne skal ses som inspiration.

Forløbet skræddersys naturligvis til jeres behov.

Lokalerne kan med klassisk facilitering rumme 14 deltagere.