• Har jeres afdeling haft adskillige konsulenter ude for at skabe bedre samarbejde eller reducere stress?
  • Sidder ledergruppen fast i plejer, selv om de påstår det modsatte?
  • Har I prøvet teambuilding og andre ryste-sammen oplevelser?
  • Måske var lederkurset en succes, men 14 dage senere lå kursusmaterialet – og de gode intentioner – nederst i bunken på skrivebordet?

Er I klar til at prøve noget andet, for at få et andet resultat?

GruppeFacilitering er summen af 15 år i virksomhederne og mere end 3000 individuelle sessioner i bagagen.

Det er den metode, de værktøjer og tilgang til mennesket, som jeg oplever skaber de bedste resultater. For mennesket vil altid trumfe strategien, kurset, rationalet og aftalen. Af den simple grund, at mennesket ikke er drevet af fornuft men af følelser. Benægter vi det, kommer vi til at kæmpe imod det. Både som individ og som afdeling.

I stedet kan vi arbejde med. Lære at forstå vores reaktioner, se vores kollegaer i et andet og mere nuanceret lys med større forståelse. For forståelse er genvejen til accept. Og tillid det nye konkurrenceparameter.

Når vi accepterer hinanden, som dem vi er, kan vi støtte, samarbejde og dermed være effektive.

Tillid kan aflæses på bundlinjen.

Vi er mennesker først.

Derfor må vi se mennesket først. Før strategi. Før bundlinje. Før effektivitet. Det er alligevel mennesket, i balance eller ude af balance, som kommer til at styre strategien. Om vi vil det eller ej.

Det starter og slutter med det enkelte menneske. Når vi opdager friheden i at hente ansvaret hjem i stedet for at pege fingre, skyde med skyld og tale om problemerne alle andre steder end der, hvor de hører til.

I disse processer arbejdes med at kommunikere tydeligt i et personligt sprog, tage ansvar for egne tanker, følelser og handlinger samt forstå, hvordan netop disse tiltag har stor indflydelse på egen arbejdsglæde og effektivitet.

Faciliteringen har fokus på at løfte det enkelte menneske. Jeg faciliterer menneskelige udviklingsprocesser og har en fast struktur for indledninger og afrundinger, som giver rum til refleksion og til at finde ud af, hvad der er den enkeltes behov lige nu.

Afslutningsvis beder jeg også deltagerne tage stilling til fokusområder, handling og commitments samt opsamler pointer og vigtig indsigt for den enkelte og giver dem input til, hvordan de kan arbejde videre med det i praksis og overføre det til hverdagen.

Det betyder, at deltagerne vil opleve at blive personligt coachet, selv om de sidder i en gruppe. Jeg fokuserer på den enkelte, også i gruppen, og selv om man ikke er “på”, er der altid noget at lære ved at forholde sig til den samtale, man er vidne til og reflektere over forskelle og lighedspunkter.

Én gang er ingen gang!

Indenfor coaching siger vi, at én gang er ingen gang. Det er ikke svært at dukke op til en faciliteringsproces eller en coaching-session. Det er mellem sessionerne, at det store arbejde ligger.

Derfor anbefaler jeg forløb. Alligevel kan der være behov for at se metoden og/eller undertegnede an, hvorfor jeg også tilbyder leje af lokalet og indledningsvis facilitering.

Det kan være vigtigt at komme ud af de vante rammer, hvis man skal se sig selv og andre i et andet lys. Og pludselig bliver en proces en omfattende affære. Både økonomisk og praktisk.

Derfor tilbyder vi at arrangere det hele og stille de smukke lokaler i Vedbæk til rådighed. Rummet er indrettet til formålet, der er fuld forplejning og lækker frokost i bistroen og vi sørger for kaffe, the, sunde snacks og sødt til eftermiddagen. Der er smukke omgivelser, så det også er muligt at få luft og lys på dagen.

Se forslag til forløb her